Julkaisuhaku Jukurissa

Jukuri on MTT:n julkaisurekisteri, jossa on tiedot MTT:n tutkijoiden julkaisuista ja MTT:n sähköiset julkaisusarjat.  Usein on tarjolla myös linkki alkuperäiseen julkaisuun. Erilaiset julkaisut ja niiden tiedot on järjestetty kokoelmiin julkaisun tyypin perusteella. Julkaisuja voi etsiä joko selaamalla Jukurin sisältöä tai tekemällä hakuja. Sekä selaus että haku kohdistuvat valinnan mukaan koko Jukuriin tai valittuun kokoelmaan.

1.    Selaus

Selaamalla voi etsiä julkaisuja nimekkeen, julkaisuajan, tekijän tai asiasanoituksen perusteella. Selauksen eri vaihtoehdot ovat oikeassa sivupalkissa.  Selaus on mahdollista valitusta kokoelmasta tai koko Jukurista. Etusivulla selaus kohdistuu kaikkiin julkaisuihin. Valitsemalla jokin kokoelmista selaus kohdistuu vain valittuun kokoelmaan.

2.    Haku

Julkaisuja voi etsiä haun avulla koko Jukurista tai vain valitusta kokoelmasta. Valinta tehdään hakulomakkeen alapuolelta valitsemalla joko ”Vain tästä kokoelmasta” tai ”Koko Jukurista”. Jukurin etusivulla hakua ei voi rajata yhteen kokoelmaan. Haku kohdistuu julkaisutietoihin ja kokotekstiin. Huomaa, että vain osalla julkaisuista on kokoteksti saatavana suoraan Jukurista. 

 2.1. Pikahaku

Haun voi tehdä yhdellä tai useammalla sanalla. Jos hakusanoja on useita, niiden kaikkien tulee esiintyä julkaisussa.

Esimerkki: maatalous työturvallisuus koneet

Hakutuloksiin tulee vain julkaisut joiden julkaisutiedoissa tai kokotekstissä on nämä kolme sanaa.

 Fraasihaussa hakutermien on oltava peräkkäin ja se ilmaistaan lainausmerkeillä.

Esimerkki: ”integroitu torjunta” punkit

Lainausmerkkien sisällä oleva fraasi ”integroitu torjunta” on oltava julkaisuissa tarkalleen samalla tavalla sanan ”punkit” lisäksi.

2.2. Haku sanan osilla

Hakutulosta voi kasvattaa korvaamalla hakusanasta yhden merkin kysymysmerkillä (?) tai useamman merkin tähdellä (*). Huomaa, että ilman * ja ? merkkejä haetaan kokonaisilla sanoilla.

 

Esimerkikki: a?to

Hakutuloksiin tulee julkaisut, joissa on esimerkiksi sana auto, aito tai Arto.

Haku sanan alkuosalla ottaa mukaan eri taivutusmuodot ja yhdyssanat.

Esimerkki: geenikart*

Tällä haulla saa tuloksiin mm. sanat geenikartta, geenikartat ja geenikartoitus sisältävät julkaisut.

Tähden voi merkitä myös hakusanan keskelle.

Esimerkki: ky*tö

Haku löytää sekä sanan kyntö, että myös sanan kyyttö sisältävät julkaisut.

 

2.3. Hakuehtojen yhdistäminen Boolen operaattoreilla (AND, OR, NOT)

Monipuolisemmassa haussa on mahdollista käyttää operaattoreita AND, OR ja NOT. Huomaa, että nämä operaattorit tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Jos hakusanojen välissä ei ole operaattoreita, haku tapahtuu olettaen sen olevan AND. Sulkeita käytetään muuttamaan operaattoreiden suoritusjärjestystä. Ensin suoritetaan sulkeiden sisällä olevat haut, sitten järjestyksessä NOT, AND ja lopuksi OR. NOT-operaattoria kannattaa käyttää harkiten, koska se saattaa jättää hakutuloksesta pois relevanttejakin julkaisuja.

Esimerkki: ruokinta AND (sika OR lehmä OR lammas)

Haulla löytyy julkaisut joissa käsitellään mainittujen eläinten ruokintaa.

Esimerkki: (säilyvyys OR säilytys) NOT pakastus

Vähintään toinen sanoista säilyvyys tai säilytys pitää olla julkaisutiedoissa, mutta sanaa pakastus ei saa olla. Toisin sanoen haulla löytyy säilytykseen ja säilyvyyteen liittyviä julkaisuja, joissa ei mainita pakastamista.

 

2.4. Kenttähaku

Haun voi kohdistaa erilaisia julkaisutietoja sisältäviin kenttiin. Niitä ovat:

abstract (=tiivistelmä)

author (=tekijä)

identifier (ISBN-, ISSN-,  URN-, DOI- tai Handle-tunnukset)

keyword (=asiasanat ja vapaat avainsanat)

title (=otsikko)

 type (=julkaisun tyyppi)

language (=julkaisun kieli)

date (=julkaisuaika)

Haussa ilmoitetaan haluttu kenttä ja kaksoispiste ja niiden jälkeen haettava sana tai fraasi. Kenttähakua voi tehdä myös hakulauseilla hakiessa.

                      Esimerkki: author:hannukkala AND (date:2012 OR date:2011)

                      Tuloksissa täytyy olla tekijöissä Hannukkala ja julkaisuvuotena 2012 tai 2011.

Kenttähaussa voi hakea samasta kentästä useammalla hakusanalla kirjoittamalla hakusanat sulkeiden sisään.

                      Esimerkki: keyword:(muokkaus kyntö)

Sanojen muokkaus ja kyntö tulee olla asia- ja avainsanoina julkaisutiedoissa.


Ohje päivitetty 5.4.2013