Så här bläddrar och söker man i Theseus

 

Man kan antingen bläddra i materialet eller utföra ett sök.

Bläddring

Man kan bläddra i materialet enligt

-          titeln av dokumentet,

-          publiceringsdatum,

-          författarna eller

-          ämnesorden.

Man väljer bläddringssättet i vänstra sidobalken.

 

Vill man bläddra i titlar i en enskild samling, måste man navigera till samlingen och först sedan välja bläddringssättet. På det viset kan man koncentrera sig på materialet från en yrkeshögskola eller ett undervisningsprogram. När man börjar bläddringen på framsidan, ser man alla dokument i Theseus.

 

Sökning

 

Även sökningen kan antingen omfatta hela Theseus eller avgränsas i den samling man befinner sig. Man väljer mellan dessa alternativ med radioknappar under sökfältet. På framsidan knapparna syns inte, eftersom söket naturligtvis omfattar hela Theseus.

 

Sökningen hittar träff i metadata av posten samt inom 10 000 första tecken i fulltextdokumentet. I några få fall är fulltextsökningen inte tillåtet.

 

Sökord är inte skiftlägeskänsliga, så att london, London och LONDON duger lika bra.

 

Det finns olika sätt att formulera sökningar:

 

Sökning med ord och fraser

 

Enklaste sök är sammansatta av ett eller flera ord. Alla ord måste finnas någonstans i metadatan eller fulltexten av en titel, innan den visas i resultatlistan. (Tekniskt sagt, man antar ett booleskt AND-villkor.)

 

isolering fönster energiglas

Alla tre ord måste hittas i metadatan eller fulltexten

 

En fras av flera ord sätter man inom citationstecknen ("förenta nationer").

 

"förenta nationer" norge unicef

Alla tre termer måste hittas.

 

 

Det löner sig att vara försiktig med minustecknet. Om man söker

 

köldterapi mjukdelsskador

 

missar man ett relevant dokument, även om det bara står där att "detta arbete handlar inte mjukdelsskador".

 

Jokertecknen

 

Ett tecken i sökordet kan ersättas med ett frågetecken (?), och flera tecken med en asterisk (*). Till exempel

 

lind??ist hittar lindquist, lindqvist, och lindkvist

skol* hittar skola, skolan, skolor, skolorna, skolning osv

 

Fältsökning

 

En sökning kan fokuseras i specifika metadatafält. Syntaxen är fältnamn:sökord. Användbara fältnamn är följande:

 

-          title (titel; sökordet kan vara också ett ord i titlet)

-          author (författare),

-          abstract (sammanfattning),

-          date (godkänningsdatum, antingen, 2008 eller 2008-05-28),

-          identifier (URN- eller Handle-identifikationsnummer; av ett URN-nummer bara delen efter kolonet (:) ),

-          ontasot (nivån av ett kunskapsprov; t ex YH-examen)

-          polytechnic (yrkeshögskolan),

-          programme (undervisningsprogrammet),

-          orientation (inriktningsalternativet),

-          language (språk),

-          keyword (frivalda beskrivande ord som författaren ger), and

-          subject (kontrollerade ämnesord som ges av biblioteket).

 

Exempel

 

polytechnic:”Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola” programme:”UP i fysioterapi”  date:2008

 

söker efter kunskapsprov i ovannämnda UP i ovannämnda yrkeshögskola, som publicerats i 2008. Man kan även skriva kortare polytechnic:”Arcada”.

 

Med hjälp av parenteser, flera ord kan sökas i ett fält:

abstract:(köldterapi fysioterapi)

 

 Sökning med boolesk logik

 

Man kan använda logiska villkor AND, OR och NOT i sökningen. De måste alltid skrivas med STORA BOKSTÄVER. Mera invecklade sök konstruerar man med hjälp av parenteser. Liksom i matematik, de förändrar ordningen i vilken sökningen utförs.

 

Helt kort betyder dessa villkor:

 

A AND B: både A och B måste hittas.

A OR B: antingen A eller B, eller både A och B måste hittas.

A NOT B: A moste hittas, men B måste inte hittas.

 

Logiska villkor kan också skrivas ut som &&, || och !

 

Exempel:

koivisto OR ahtisaari OR halonen

Dokument visas i resultatlistan, om ett, två eller alla tre av dessa ord hittas.

 

(helsingfors || helsinki)  && (tallinn || reval)

Dokummentet måste innehålla tallinn eller reval eller båda, dessutom måste det också innehålla helsingfors eller helsinki eller båda.

 

idrott OR sport NOT date:(2007 OR 2008)

Dokumment måste innehålla idrott eller sport eller båda, men de får inte vara publicerade i 2007 eller 2008.

 

Diffus sökning

Det är nyttigt att använda diffus sökning, om man är osäker om exakt stavning av ett ord. Man sätter ett tildetecken (~) efter ordet. Till exempel, man kan skriva en berömd tonsättares namn som shoshtakovich~. Då hittas också dokument med sjostakovitj (korrekt i svensk text), shostakovitsh (korrekt i finsk text) och även shostakovich (korrekt i engelsk text). (Från den matematiska synpunkten baserar denna sökning sig på en Levenshtein-distansalgoritm.)

 

Närhetssökning

 

Med denna sökning hittar du dokument, där givna ord finns i närheten av varandra. Till exempel

”hitler stalin” ~5

 

betyder, att det får vara inte flera än ferm andra ord mellan sökorden.

 

Sökning med Relevans

Söktermer kan viktas olikt på detta sätt: 

handball^5 OR innebandy ^2  ger större vikt till ordet handball.