TamPub Julkaisuarkisto

Aineiston selailu ja haku TamPubissa

Aineistoa voi etsiä joko selaamalla tai suorittamalla hakuja. Etusivulla oleva hakulaatikko kohdentaa haun koko TamPubiin. Haun voi rajata vain yhteen kokoelmaan joko siirtymällä kokoelmaan ja tekemällä haun sen jälkeen tai rajaamalla haun koskemaan vain tiettyä kokoelmaa tarkennetun haun kautta. Linkit selaukseen löytyvät TamPubin oikeasta sivupalkista.

Haku tekijän nimellä

Kirjoita haku muodossa ”sukunimi, etunimi”. Huomaa lainausmerkit nimen ympärillä.

Sanankatkaisu

Käytä sanojen katkaisuun *-merkkiä.

Sanahaku

Yleisimmin käytetyssä ja yksinkertaisimmassa hakutavassa hakutermi muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Jos hakulaatikkoon kirjoitetaan useampi sana, niiden kaikkien tulee esiintyä dokumentissa, jotta dokumentti löytyisi.

Fraasihaku

Fraasi, eli sanaliitto ilmaistaan lainausmerkkien sisällä. Esimerkki: ”welfare state”

Boolean haku

Hauissa voi käyttää boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Huomaa, että nämä operaattorit tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Sulkeita voi käyttää muuttamaan operaattoreiden suoritusjärjestystä.

Esimerkki: uupumu* AND työlämä*
Sanojen uupumus ja työelämä tulee esiintyä.

Esimerkki: järvelin AND (”information retrieval” OR IR)
Sana järvelin ja joko fraasi ”information retrieval” tai lyhenne IR tulee esiintyä.

Wild card -haku

Hakutermien sanoista voi jättää osan kirjaimista avoimeksi. Yksittäinen kirjain voidaan korvata ?-merkillä ja useampi kirjain *-merkillä.

Tarkennettu haku

Tarkennetun haun kautta voit rajata haun kohdistumaan vain tiettyyn kenttään (esim. nimeke, tekijä tai sarja). Huomaathan, että myös tarkennetussa haussa tekijä haetaan muodossa ”sukunimi, etunimi”.