logo
Dikter / Edith Södergran. 1916.
Sivu | 1 |
 
 
Södergran kirjoitti tuotantonsa kiihkeää tahtia muutamassa vuodessa. Aatteelliset vaiheet ja ihaillut "kanssa-ajattelijat" seurasivat toisiaaan. Venäläisen ja ranskalaisen symbolismin sekä Arthur Schopenhauerin vaikutteita on nähty melankolisessa Dikter-kokoelmassa (1916). Luonnonmaisema on transparentti salaiseen tulevaisuuteen ja kohtaloon, jota kohti lyyrinen minä suuntaa kaiken ajatus- ja kuvitteluvoimansa: miten muuttaa lepäävä, paikallaan oleva tila liikkeeksi ja nousuksi. (Kansallisbiografia)

JPG-kuvina
PDF-tiedostoina

Helsingin yliopiston kirjasto 2006