logo
Ohjeet / Bruksanvisning / Help
 
     
   
 
Ylemmälle tasolle Till högre nivån To the higher level
       
   Edellinen / seuraava sivu Föregående / nästa sida Previous / next page
       
Sivu | 1 | 2 | 3 |  Sivunumerovalikko Sidnummersmeny Page number menu
       
Selaa sivuhakemistoa eteenpäin Framåt i sidnummersmenyn Forward in page numbers
» Mene sivuhakemiston loppuun Till slutet av sidnummersmenyn To the end of page numbers
Selaa sivuhakemistoa taaksepäin Tillbaka i sidnummersmenyn Back in page numbers
«  Palaa sivuhakemiston alkuun Till början av sidnummersmenyn To the start of page numbers
       
Avaa selaimessa pelkkä kuva esim. tulostaaksesi ja tallentaaksesi Se bara bilden i bläddraren, t ex för att lagra eller skriva ut Show image alone, for saving and printing
       
Palaute ja tiedustelut - Respons och frågor- Feedback and enquiries: hyk-doria(AT)helsinki.fi  (AT) = @

 

Kuvista on tilattavissa korkealaatuisia kopioita. Lisätietoja http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/jaljennepalvelu.htm

Kopior av hög kvalitet kan beställas av bilderna. Se http://www.lib.helsinki.fi/svenska/tjanster/reprotjanster.htm

High quality copies of the images can be ordered, see http://www.lib.helsinki.fi/english/services/reproservices.htm

Helsingin yliopiston kirjasto 2006