Aineiston selailu ja haku Fenno-ugricassa

Selailu
Dokumentteja voidaan selata nimekkeen, päivämäärän, tekijän tai asiasanoituksen mukaan. Linkit selaukseen löytyvät Fenno-ugrican oikeasta sivupalkista. Jos haluat selata vain tietyn kokoelman sisältämiä dokumentteja, siirry ensin haluttuun kokoelmaan ja valitse vasta sitten haluamasi selaustapa. Etusivulla oltaessa selaus kohdistuu kaikkiin Fenno-ugricassa oleviin kokoelmiin ja dokumentteihin.

Haku ja sen syntaksi
Myös haun voi kohdistaa tiettyyn kokoelmaan tai koko aineistoon. Voidaksesi kohdistaa haun tiettyyn arkistoon tulee sinun ensin valita kyseinen arkisto listasta. Hakusyntaksi ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Hakusyntaksi tarjoaa monia hakutapoja:

Sana- / fraasihaku
Yleisimmin käytetyssä ja yksinkertaisimmassa hakutavassa hakutermi muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Jos hakutermissä on useampi sana, niiden kaikkien tulee esiintyä dokumentissa. Fraasi, eli sanayhtymä ilmaistaan lainausmerkkien sisällä. Sanojen eteen voi myös lisätä plus (+) tai miinus (-) -merkin. Plussalla varustetut sanat on löydyttävä ja miinuksella varustetut eivät puolestaan saa löytyä dokumentista.


Esimerkki: ”titanic” +merenkulku  -koulutus

Lainausmerkkien sisällä oleva fraasi ” titanic” on esiinnyttävä tarkalleen samalla tavalla dokumentissa. Lisäksi sanan ” merenkulku” on löydyttävä ja sanaa ” koulutus” ei saa löytyä dokumentista.

Boolean-haku
Hauissa voi käyttää loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT. Huomaa, että nämä operaattorit tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla.


Esimerkki: leikkaus OR editointi NOT potilas

Sana leikkaus tai editointi tulee esiintyä, mutta ei potilas -sanaa. ’leikkaus AND editointi’ tarkoittaisi että molempien sanojen täytyy esiintyä.

Kenttähaku
Haun voi kohdistaa myös suoraan tiettyihin metadatakenttiin. Haussa kohdennettavia metadatakenttiä ovat creator (=tekijä), identifier, keyword (=asiasanat), title (=nimeke), ja date (=päiväys).


Esimerkki: creator:ståhlberg AND date:1922

Wild card -haku
Hakutermien sanoista voi jättää osan kirjaimista avoimeksi. Yksittäinen kirjain voidaan korvata kysymysmerkillä (?) ja useampi kirjain asteriskilla (*): Esimerkiksi a?to täsmää sanoihin auto, aito, Arto yms. Ilmaisu a*to voi puolestaan täsmätä edellisten lisäksi sanoihin aalto, asunto, Antto, aatto yms.

Sumeahaku
Haussa voi käyttää epätarkkoja hakukriteerejä yksittäisiä sanoja esitettäessä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun tiedetään sanan muoto vain suurin piirtein. Tällöin sanan perään laitetaan tilde (~) -merkki. Esimerkiksi Ougadapougou~ täsmää oikeaan muotoon, Ouagadougou, vaikka hakutermissä oli kaksi kirjainta eri tavalla.

Läheisyyshaku
Jos halutaan etsitä dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään sumeassakin haussa käytettyä tilde (~) -merkkiä, mutta eri tavalla:


Esimerkki: ”auto korjaus” ~5

Etsittiin siis dokumenttia, jossa sanat ”auto” ja ”korjaus” esiintyvät korkeintaan viiden sanan etäisyydellä toisistaan.

Relevanssihaku
Hakutermin merkittävyyttä hakutuloksessa voi korostaa antamalla sanan perään ^ -merkin ja painoarvon numerona. 5 on korkein arvo.


Esimerkki: liikunta^5 terveys ^2 kunto

Yllä haettiin tietoa liikunnasta ja erityisesti sen vaikutuksista terveyteen, mutta myös kuntoon. Haussa ilmaistaan, että hakutulokseen halutaan suurin painoarvo liikunta-sanalle, toiseksi suurin terveys -sanalle ja kunto -sanan esiintyminenkin on haussa plussaa, mutta ei niin merkittävä sana kuin edelliset.

Yhdistelmähaku

Tässä hakutyypissä voi valita mitä kenttiä haussa halutaan käyttää valitsemalla tiputusvalikosta sopiva kenttä ja käyttämällä Boolean-operaattoreita tarpeen mukaan.