Theseus-hakuohje

 

Perushaku

Theseuksen sisältämää aineistoa voidaan hakea selaamalla nimekkeen, tekijän, julkaisuajan, asiasanoituksen tai syöttöajan mukaan. Selauslinkit löytyvät oikeasta sivupalkista. Etusivulla oltaessa haku kohdistuu kaikkiin Theseuksen sisältämiin kokoelmiin ja dokumentteihin (opinnäytetyöt, ammattikorkeakoulujen julkaisut). Haku kohdistuu sekä dokumenttien kuvailutietoihin että niiden sisällön ensimmäiseen 10 000 merkkiin.

Kaikissa töissä haku ei kohdistu dokumentin sisältöön dokumentissa olevien rajoitusten vuoksi.

 

Selaushaku voidaan rajata tietyn ammattikorkeakoulun tai koulutusohjelman dokumentteihin.

Jos haluat selata vain tietyn ammattikorkeakoulun kokoelman sisältämiä dokumentteja, valitse ensin etusivulla olevasta listauksesta haluamasi ammattikorkeakoulu ja sen jälkeen oikeasta sivupalkista haluttu selaamistapa. Samaan tapaan voit selata myös eri koulutusohjelmien tai julkaisukokoelmien sisältämiä dokumentteja.

 

 

Tarkennettu haku

 

Sana / fraasihaku

Sana / fraasihaussa hakulauseke muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Kaikkien hakulausekkeen sanojen on esiinnyttävä dokumentissa jotta se löytyisi.

 

Esimerkki: takka kamiina patteri lämmitys

 

Fraasi, eli sanaliitto ilmaistaan lainausmerkkien sisällä.

 

        Esimerkki: kestävä kehitys”

 

Sanojen eteen voi lisätä plus (+) tai miinus (-) –merkin. Plus-merkillä varustettujen sanojen on löydyttävä ja miinus-merkillä varustetut sanat eivät saa löytyä dokumentista.

 

 

Esimerkki: julkinen valta” +koulu -hallitus

 

Lainausmerkkien sisällä olevan fraasin ”julkinen valta” on esiinnyttävä tarkalleen samalla tavalla dokumentissa. Lisäksi sanan ”koulu” on löydyttävä ja sanaa ”hallitus” ei saa löytyä dokumentista.

 

Komentohaku

 

Hauissa voi käyttää loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT (isoin kirjaimin kirjoitettuna). Sulkeita käyttämällä voi muuttaa operaattoreiden suoritusjärjestystä.

 

Esimerkki: leikkaus OR editointi NOT potilas

 

Sana leikkaus tai editointi tulee esiintyä dokumenteissa, mutta ei potilas –sanaa.

 

Kenttähaku

 

Haun voi kohdistaa suoraan tiettyihin kuvailutietokenttiin. Kenttiin kohdistuvissa hauissa käytetään seuraavia kenttien nimiä:

author (=tekijä, dc.contributor.author)

abstract (=tiivistelmä, dc.description.abstract)

date (=työn valmistumisajankohta, dc.date.issued)

identifier (URN- tai Handle-tunnus, dc.identifier. Anna URN tunnusta hakiessasi vain viimeinen numero-osa kaksoispisteiden (:) jälkeen)

title (=työn otsikko, dc.title)

ontasot (=työn taso, dc.type.ontasot)

organization (=ammattikorkeakoulu, dc.organization)

programme (=koulutusohjelma, dc.programme)

orientation (=suuntautumisvaihtoehto, dc.orientation)

language (=työn kieli, dc.language)

keyword (=avainsanat, työn tekijän antamat, dc.keyword)

subject (=asiasanat, kirjastohenkilökunnan antamat, dc.subject)

available (=työn syöttöajankohta, dc.date.available)

type (=työn tyyppi, muutkin kuin ontasot: dc.type)

rights (=työn oikeudet, dc.rights: Creative Commons lisenssityypit tai "All rights reserved").

 

Haussa ilmoitetaan haluttu kenttä, kaksoispiste ja haettava sana tai fraasi.

 

Esimerkki: organization:”Satakunnan ammattikorkeakoulu” AND programme:”Fysioterapian koulutusohjelma” AND urheilu

 

Esimerkissä haettiin kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opinnäytteet, joissa mainitaan sana urheilu. Ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman voi ilmaista myös antamalla vain niiden ensimmäiset sanat: organization:Satakunnan AND programme:Fysioterapian AND urheilu

 

Kenttähaussa voi myös niputtaa useamman hakutermin sulkeiden avulla.

 

Esimerkki: abstract:(”kasvojen hoito” kosmetologia)

 

Tiivistelmässä tulee esiintyä fraasi ”kasvojen hoito” ja sana kosmetologia.

 

Jokerimerkki –haku

 

Hakulausekkeiden sanoista voi jättää yhden tai useamman kirjaimen pois. Yksittäinen kirjain voidaan korvata kysymysmerkillä (?) ja useampi kirjain asteriskilla (*): Esimerkiksi a?to täsmää sanoihin auto, aito, Arto. Ilmaisu a*to voi puolestaan täsmätä edellisten lisäksi sanoihin aalto, asunto, Antto, aatto.

 

Sumea haku

Sumea haku on käytännöllinen esimerkiksi silloin, kun tiedetään sanan oikea muoto vain suurin piirtein. Hakusanan perään lisätään tilde (~) –merkki, tällöin esimerkiksi Burkina Fason pääkaupunkia etsittäessä virheellinen muoto Ougadapougou~ täsmää oikeaan muotoon, Ouagadougou. Hakusanan ei välttämättä tarvitse olla samanpituinen kuin tulossanan, esim. sanker~ voi täsmätä sanaan shankar.

 

Läheisyyshaku

Jos halutaan hakea dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään tilde (~) –merkkiä, mutta eri tavalla kuin sumeassa haussa:

 

Esimerkki: ”auto korjaus” ~5

 

Haettiin dokumenttia, jossa sanat ”auto” ja korjaus” esiintyvät korkeintaan viiden sanan etäisyydellä toisistaan.

 

Relevanssihaku

Hakutermin merkittävyyttä hakutuloksessa voi korostaa antamalla sanan perään ^ –merkin ja painoarvon numerona.

 

Esimerkki: liikunta^5 terveys ^2 kunto

 

Haettiin tietoa liikunnasta ja erityisesti sen vaikutuksista terveyteen, mutta myös kuntoon. Haussa ilmaistaan, että hakutulokseen halutaan suurin painoarvo liikunta-sanalle, toiseksi suurin terveys –sanalle ja kunto –sanan esiintyminenkin on eduksi, mutta se ei ole haun kannalta niin merkittävä sana kuin edelliset.